Godziny pracy:Pon - Pt 8.00 - 16.00 Zadzwoń: +48 52-373 86 75

Programy UniiPPU PRODUS

Programy Unii

PPU PRODUS przygotował i realizuje projekt zatytułowany:

„Utworzenie laboratorium technologicznego w firmie PP-U PRODUS Sp. z o. o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie klinów kuźniczych oraz form wielogniazdowych do opakowań z tworzyw sztucznych”

Realizacja projektu odbywa się na warunkach:
umowa nr UM_WR.431.1.327.2019 zawarta w dniu 2019.11.25 z Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu: nr RPKP.01.02.01-04-0020/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
· Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
· Działania 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
· Poddziałania 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo rozwojowych
· Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

PPU „PRODUS„ Spółka z o. o.

ul. Ołowiana 10 (Poland),
85-461 Bydgoszcz
tel.+48 52-373 86 75fax +48 52-373 02 94

www.ppuprodus.com

ppuprodus@ppuprodus.com

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Więcej